top of page
Document with Pen

Trochę formalności...

Zapisując się na zajęcia...

automatycznie akceptujesz poniższy regulamin.

Dog Walking

Zajęcia grupowe

1. Opiekun przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
2. Pies na zajęcia przyprowadzany jest na smyczy, psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.
3. Opiekun powinien przynieść ze sobą niezbędne akcesoria szkoleniowe: obrożę (nie zaciskową) bądź szelki, linkę (min. 5m), wodę oraz miskę dla psa, pokarm/zabawkę jako nagroda dla psa.
3. Psy są spuszczane na terenie wyznaczonym przez instruktora oraz w czasie wyznaczonym przez instruktora.
4. Opiekun jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć i na terenie gdzie one się odbywają.
5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada Opiekun (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).
6. Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na zajęcia szkoleniowe po wcześniejszej konsultacji zoopsychologicznej lub treserskiej.
7. W zajęciach uczestniczy (o ile jest taka możliwość) cała ludzka część rodziny psa.
8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności min. 24h przed szkoleniem. Nie powiadomienie o nieobecności w w/w terminie skutkuje uznanie zajęć jako odbyte.
9. Chore psy opuszczają zajęcia na czas rekonwalescencji (o ile informacja została przekazana instruktorowi szkolenia).
10. W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (Przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie).
11. W przypadku nieobecności na zajęciach, do dwóch zajęć można odrobić w edycji późniejszej. Powyżej 2 opuszczonych zajęć – zajęcia ta nie podlegają odrobieniu.

Zajęcia indywidualne

1. Opiekun przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
2. Pies na zajęcia przyprowadzany jest na smyczy, psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.
3. Opiekun powinien przynieść ze sobą niezbędne akcesoria szkoleniowe: obrożę (nie zaciskową) bądź szelki, linkę (min. 5m), wodę oraz miskę dla psa, pokarm/zabawkę jako nagroda dla psa.
3. Opiekun jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć i na terenie gdzie one się odbywają.
4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada Opiekun (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).
5. Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na zajęcia szkoleniowe po wcześniejszej konsultacji zoopsychologicznej lub treserskiej.
6. W zajęciach uczestniczy (o ile jest taka możliwość) cała ludzka część rodziny psa.
7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności min. 24h przed szkoleniem. Nie powiadomienie o nieobecności w w/w terminie skutkuje uznanie zajęć jako odbyte i pobierana jest za nie opłata z pakietu.
8. W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. (Przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie).

9. W przypadku chęci utrzymania regularności spotkań, umawiane są one z góry. Umawianie się ze spotkania na spotkanie może powodować dłuższe odstępy czasu między spotkaniami w zależności od dostępności terminów.

Skontaktuj się ze mną.

bottom of page